BEST Ljubljana je nepriofitno in nepolitično združenje študentov tehnologije in naravoslovja, ki pod okriljem BEST International, obstaja že 24 let. Glavna dejavnost BEST-a (Board of European Students of Technology) je spodbujanje mednarodnega sodelovanja, komunikacije, izmenjave izkušenj, širjenje obzorij preko meja lastne države in promocija Evrope med študenti tehnično-naravoslovnih fakultet po Evropi. V ljubljanski BEST enoti je 30 aktivnih članov, mreža na evropski ravni pa s pomočjo 91 lokalnih BEST skupin (ena izmed teh je BEST Ljubljana) dosega preko 1.000.000 študentov.